Duck Shit 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$14

Shui Xian 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$19

Red Rose 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Lapsang Souchong 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$24

Jasmine 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$21

White Peony 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Qi Lan 2017

Xiang Tu Cha Shuo

$35

Mao Feng 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Song Zhong 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$29

Honey Orchid No. 1

Teas We Drink

21G  |  $16

Ju Duo Zai 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$26

Mei Zi Jing

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Lao Man E

Xiang Tu Cha Shuo

$25

Wild Hou Kui 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$31

Gong Mei 2013

Xiang Tu Cha Shuo

$27

Wild Gushu Red No. 27

Teas We Drink

35G  |  $16

White Peony No. 17

Teas We Drink

45G  |  $27

She Men 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$54

Shui Jin Gui 2014

Xiang Tu Cha Shuo

$35

Shui Jin Gui No. 21

Teas We Drink

24G  |  $18

Da Hong Pao 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$19