Duck Shit 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$14

Shui Xian 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$19

Red Rose 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Lapsang Souchong 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$24

Jasmine 2020
Sold Out
Jasmine 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$21

Song Zhong 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$29

White Peony 2020
Sold Out
White Peony 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Qi Lan 2017
Sold Out
Qi Lan 2017

Xiang Tu Cha Shuo

$35

Honey Orchid No. 1

Teas We Drink

21G  |  $16

Mao Feng 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$22

White Peony No. 91

Teas We Drink

70G  |  $17

Gong Mei 2013
Sold Out
Gong Mei 2013

Xiang Tu Cha Shuo

$27

Wild Hou Kui 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$31

Ju Duo Zai 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$26

Wild Silver Needle 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$44

Wild Gushu Red No. 27
Sold Out
Wild Gushu Red No. 27

Teas We Drink

35G  |  $16

White Peony No. 17

Teas We Drink

45G  |  $27

Jasmine Green No. 6

Teas We Drink

30G  |  $19

Mei Zi Jing
Sold Out
Mei Zi Jing

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Lao Man E

Xiang Tu Cha Shuo

$25

Wild Little Veggie 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$28