Red Rose 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$20

Lapsang Souchong 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$24

Jasmine 2020
Sold Out
Jasmine 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$21

Jasmine Green No. 6

Teas We Drink

30G  |  $19

Jasmine No. 15

Teas We Drink

70G  |  $18

Jasmine White No. 11

Teas We Drink

70G  |  $17