Ju Duo Zai 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$26

Honey Orchid No. 1

Teas We Drink

21G  |  $16

Lapsang Souchong 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$24

Wild Gushu Red No. 27
Sold Out
Wild Gushu Red No. 27

Teas We Drink

35G  |  $16

Wild Silver Needle 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$44

Shui Xian No. 23

Teas We Drink

48G  |  $21

Wild White Peony 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$31

Old Bush Song Zhong 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$44

Shui Xian 2019

Xiang Tu Cha Shuo

$19

Jasmine Green No. 6

Teas We Drink

30G  |  $19

White Peony No. 17

Teas We Drink

45G  |  $27

Shui Jin Gui No. 21

Teas We Drink

24G  |  $18

White Peony No. 91

Teas We Drink

70G  |  $17