Jasmine Green No. 6

Teas We Drink

30G  |  $19

Ju Duo Zai 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$26

White Peony No. 91

Teas We Drink

70G  |  $17

Mao Feng 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Jasmine 2020
Sold Out
Jasmine 2020

Xiang Tu Cha Shuo

$21

Wild White Peony 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$31

Mei Zi Jing
Sold Out
Mei Zi Jing

Xiang Tu Cha Shuo

$22

Wild Little Veggie 2018

Xiang Tu Cha Shuo

$28